Creació d'un servidor FTP en Linux

La transferència d'arxius en una xarxa es realitza a través d'un servidor FTP degudament configurat. Aquest protocol utilitza l'arquitectura client / servidor TCP i aprofita diverses connexions de xarxa per a proporcionar una transmissió d'ordres entre els hosts connectats. Els usuaris que s'han connectat a un servei d'allotjament particular, davant la necessitat de configurar un servidor FTP personal per l'empresa que presta els serveis per garantir el funcionament de el lloc o un altre programari. A continuació vam demostrar com crear un servidor d'aquest tipus en Linux mitjançant l'exemple d'una de les utilitats.

Creació d'un servidor FTP en Linux

Avui utilitzarem una eina anomenada vsftpd. Els avantatges d'aquest servidor FTP són que funciona per defecte en molts sistemes operatius, serveix als repositoris oficials de diverses distribucions de Linux i és relativament fàcil de configurar per al seu correcte funcionament. Per cert, al nucli de Linux s'utilitza oficialment el FTP, i moltes empreses d'allotjament recomanen instal·lar vsftpd. Per tant, anem a prestar atenció a el procés d'instal·lació i configuració dels components necessaris pas a pas.

Pas 1: Instal · lació de vsftpd

Per defecte, totes les llibreries de vsftpd que necessites no estan disponibles en les distribucions, per la qual cosa has de descarregar-les manualment a través de la consola. Això es fa de la següent manera:

 1. Obrir "Terminal". per qualsevol mètode convenient, per exemple, a través de menú.
 2. Els propietaris de Debian o Ubuntu han d'escriure la comanda sudo apt-get install vsftpd. CentOS, Fedora - yum install vsftpdi per Gentoo - emerge vsftpd. Després d'introduir-lo, feu clic a entre enper iniciar el procés d'instal·lació.
 3. Confirmeu que té drets per a la seva compte introduint la contrasenya corresponent.
 4. Espereu fins que els nous arxius s'afegeixin a el sistema.

Atenció als propietaris de CentOS que estan executant un servidor virtual dedicat de qualsevol empresa d'allotjament. Haurà actualitzar el mòdul de el nucli de sistema operatiu, ja que sense aquest procediment apareixerà un error crític durant la instal·lació. Introdueixi els següents comandaments en seqüència:

yum update
rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-2.el7.elrepo.noarch.rpm
yum install yum-plugin-fastestmirror
wget http://mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/kernel-ml-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
yum install kernel-ml-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
wget http://mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/kernel-ml-devel-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
yum install kernel-ml-devel-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
wget http://mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/kernel-ml-doc-3.15.6-1.el7.elrepo.noarch.rpm
yum install kernel-ml-doc-3.15.6-1.el7.elrepo.noarch.rpm
wget http://mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/kernel-ml-headers-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
yum install kernel-ml-headers-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
wget http://mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/kernel-ml-tools-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
wget http://mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/kernel-ml-tools-libs-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
yum install kernel-ml-tools-libs-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
yum install kernel-ml-tools-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
wget http://mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/kernel-ml-tools-libs-devel-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
yum install kernel-ml-tools-libs-devel-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
wget http://mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/perf-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
yum install perf-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
wget http://mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/python-perf-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
yum install python-perf-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
yum --enablerepo=elrepo-kernel install kernel-ml

Un cop fet tot això, executeu l'arxiu de configuració de la forma que desitgi /boot/grub/grub.conf. Modifiqui el seu contingut perquè els següents paràmetres tinguin els valors adequats:

default=0
timeout=5
title vmlinuz-4.0.4-1.el7.elrepo.x86_64
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-4.0.4-1.el7.elrepo.x86_64 console=hvc0 xencons=tty0 root=/dev/xvda1 ro
initrd /boot/initramfs-4.0.4-1.el7.elrepo.x86_64.img

A continuació, només hauràs de reiniciar el servidor dedicat i passar a instal·lar directament al servidor FTP al teu ordinador.

Pas 2: Configuració inicial de servidor FTP

Juntament amb el programa en l'equip es va carregar el seu arxiu de configuració, sobre la base dels quals i es produeix un funcionament FTP-servidor. Tots els ajustos es realitzen de forma purament individual segons les recomanacions de l'allotjament o les seves pròpies preferències. Només podem mostrar com s'obre aquesta imatge ja quins paràmetres cal prestar atenció.

 1. En els sistemes operatius Debian o Ubuntu, l'arxiu de configuració s'executa així: sudo nano /etc/vsftpd.conf. En CentOS i Fedora es troba en /etc/vsftpd/vsftpd.confi en Gentoo és /etc/vsftpd/vsftpd.conf.example.
 2. La consola o l'editor de text mostraran el mateix arxiu. Aquí, observi els elements que s'enumeren a continuació. Haurien de tenir els mateixos valors en el seu fitxer de configuració.

  anonymous_enable=NO
  local_enable=YES
  write_enable=YES
  chroot_local_user=YES

 3. Fes la resta de l'edició tu mateix, i no oblidis guardar els canvis després.

Pas 3: Afegir un usuari amb privilegis avançats

Si pretens treballar amb un servidor FTP que no sigui el teu compte principal o vols concedir accés a altres usuaris, els perfils que creus han de tenir necessàriament drets de superusuari perquè no obtinguis errors de denegació d'accés a l'accedir a la utilitat vsftpd.

 1. executar "Terminal". i introdueixi la comanda sudo adduser user1on usuari1 - el nom del nou compte.
 2. Definiu una contrasenya per a això i després confirmeu. A més, es recomana que memoritzi el directori principal del compte, ja que pot necessitar accedir-hi més endavant a través de la consola.
 3. Ompli la informació bàsica: nom complet, número d'habitació, números de telèfon i altres dades si cal.
 4. A continuació, assigni drets avançats a l'usuari introduint la comanda sudo adduser user1 sudo.
 5. Crear un directori separat perquè l'usuari emmagatzemi els seus arxius a través d' sudo mkdir /home/user1/files.
 6. A continuació, navegui fins a la seva carpeta d'inici a través de cd /home i allà fer que el nou usuari sigui el propietari de la seva directori introduint chown root:root /home/user1.
 7. Reinicieu el servidor després de realitzar tots els canvis sudo service vsftpd restart. Només en la distribució Gentoo la utilitat es reinicia mitjançant /etc/init.d/vsftpd restart.

Ara pot realitzar totes les accions necessàries al servidor FTP com un nou usuari amb drets d'accés avançats.

Pas 4: Configuració del tallafocs (només en Ubuntu)

Els usuaris d'altres distribucions poden ometre aquest pas amb seguretat, ja que la configuració dels ports no és necessària en cap altre lloc, només en Ubuntu. Per defecte, el Firewall està configurat per no permetre el trànsit entrant de les adreces que volem, de manera que hauràs de permetre el seu pas manualment.

 1. A la consola, activa les ordres d'un en un sudo ufw disable и sudo ufw enableper reiniciar el Firewall.
 2. Afegir regles de connexió d'entrada utilitzant sudo ufw allow 20/tcp и sudo ufw allow 21/tcp.
 3. Comproveu si les regles introduïdes s'han aplicat mirant l'estat de l'tallafocs sudo ufw status.

M'agradaria esmentar alguns comandaments útils per separat:

 • /etc/init.d/vsftpd start o service vsftpd start - anàlisi de l'arxiu de configuració;
 • netstat -tanp | grep LISTEN - comprovar si la instal·lació de servidor FTP és correcta;
 • man vsftpd - cridant a la documentació oficial de vsftpd per trobar la informació necessària sobre el funcionament de la utilitat;
 • service vsftpd restart o /etc/init.d/vsftpd restart - reinici de servidor.

Pel que fa a accedir a servidor FTP i seguir treballant amb ell, s'ha de posar en contacte amb els representants del seu allotjament per obtenir aquestes dades. A partir d'ells també es pot aclarir la informació sobre els punts més delicats de la configuració i l'aparició de diversos tipus d'errors.

Aquest article arriba a la seva fi aquí. Avui hem cobert el procediment d'instal·lació de vsftpd sense vinculació a cap hosting, així que tingui-ho en compte a l'seguir les nostres instruccions i compari'l amb les proporcionades per l'empresa que allotja el seu servidor virtual. A part d'això, voldràs consultar el nostre altre article sobre la instal·lació de components LAMP.

Llegiu també: Instal·lació del conjunt de programes LAMP en Ubuntu

Ens alegrem que hàgim pogut ajudar amb el problema.

Descriviu el que no li ha funcionat.
Els nostres especialistes intentaran respondre amb la major rapidesa possible.

Li ha ajudat aquest article?