Cetris Cydnaws - Sut i Osgoi Argraffu wedi'i Blocio

Cetris Cydnaws - Sut i Osgoi Argraffu wedi'i Blocio

Cetris cydnaws: sut i osgoi blocio print Mae rhai modelau argraffydd yn caniatáu ichi ddefnyddio cetris gwreiddiol ar gyfer argraffu yn unig. Rydym ni, yn QuimeraRevo, fodd bynnag, wedi penderfynu gwneud canllaw lle rydym yn esbonio sut i osgoi rhwystro'r print os ydych chi am osod cetris cydnaws. Mae'n rhaid i chi gymryd y wybodaeth i ystyriaeth... darllenwch fwy

Spotify Cracked iOS 2021: Sut i'w osod

Spotify Cracked iOS 2021: Sut i'w osod

Spotify Cracked iOS 2021: Sut i Gosod Cofiwch yr hen ddyddiau da pan mai'r cyfan oedd yn rhaid i chi ei wneud oedd lawrlwytho ap Safari i ddefnyddio Spotify am ddim ar unrhyw iPhone? Wel dylech chi wybod y gallwch chi ei wneud o hyd heddiw. Creawdwr gwasanaeth cerddoriaeth mwyaf poblogaidd y byd, ar ôl... darllenwch fwy

Beth i'w wneud os bydd delweddau'n diflannu o'r oriel ar Android

Beth i'w wneud os bydd delweddau'n diflannu o'r oriel ar Android

Beth i'w wneud os bydd delweddau'n diflannu o oriel ar Android Weithiau ar ffonau smart Android, efallai y byddwch chi'n dod ar draws problem: rydych chi'n agor "Oriel" ond mae pob delwedd ar goll. Rydym am ddweud wrthych beth i'w wneud yn yr achosion hyn. Achosion a ffyrdd o ddatrys y broblem Gellir rhannu achosion y methiant hwn yn ddau grŵp: … darllenwch fwy

Sut i newid e-bost id Supercell?

Sut i newid e-bost id Supercell? I bobl sy'n gefnogwyr o Clash of Clans, mae'n bosibl mwynhau elfennau newydd a fydd yn eich helpu i gyflawni canlyniadau gwell. Byddwch nid yn unig yn gallu newid o'r e-bost Super Cell ID, ond hefyd i gysylltu dyfeisiau lluosog i fwynhau'r gêm heb y… darllenwch fwy

Gwall E_FAIL 0x80004005 yn VirtualBox - achosion ac atebion

Gwall E_FAIL 0x80004005 yn VirtualBox – achosion a datrysiadau Mae llawer o ddefnyddwyr yn dod ar draws y gwall E_FAIL 0x80004005 o MachineWrap, MediumWrap a chydrannau eraill wrth ddechrau ac mewn rhai achosion cyn cychwyn peiriant rhithwir yn VirtualBox, waeth beth fo'r system weithredu a osodwyd arno (Windows 10 ac yn gynharach , Linux ac eraill). Mae'r tiwtorial hwn yn manylu ar... darllenwch fwy

Sut i ddatrys addasydd HDMI nad yw'n gweithio i VGA

Diffiniad cyfres cynnyrch cerdyn graffeg Nvidia

Sut i drwsio HDMI sydd wedi torri i addasydd VGA Mae defnyddwyr sydd â monitorau hŷn yn aml yn wynebu diffyg rhyngwynebau cysylltiad digidol ar eu cardiau fideo mwy newydd. Yn yr achos hwn, dim ond un ateb sydd: defnyddio addaswyr a thrawsnewidwyr arbennig. Mae ei weithrediad priodol yn dibynnu'n uniongyrchol ar y… darllenwch fwy

The Last Of Us PC: Datblygiadau ym maes efelychu

Os hoffech chi roi cynnig ar gêm fideo yn llawn bodau dynol wedi'i thrawsnewid yn ganibaliaid ar ôl pandemig yn yr Unol Daleithiau, rydym yn eich gwahodd i ddarllen yr erthygl ganlynol The Last Of Us PC , datblygiad gwych ym maes efelychu, yr holl ddata mae angen ichi drin i'w chwarae a'i lawrlwytho i'ch cyfrifiadur. Mae'r… darllenwch fwy

Sut i agor y "storfa dystysgrif" yn Windows 7

Sut i agor y "siop dystysgrif" yn Windows 7

Sut i Agor y “Storfa Tystysgrif” yn Windows 7 Tystysgrifau yw un o'r opsiynau diogelwch yn Windows 7. Mae'n llofnod digidol sy'n gwirio dilysrwydd a dilysrwydd gwefannau, gwasanaethau a dyfeisiau amrywiol o bob math. Cyhoeddir tystysgrifau gan awdurdod ardystio. Maent yn cael eu storio mewn… darllenwch fwy

Analluoga sylwadau ar bostiadau Facebook

Analluogi sylwadau ar bostiadau Facebook Ar wefan swyddogol a chymhwysiad symudol y rhwydwaith cymdeithasol Facebook, mae yna lawer o ffyrdd o ryngweithio â defnyddwyr eraill, gan gynnwys y gallu i adael sylwadau ar amrywiol bostiadau. Fodd bynnag, dim ond mewn rhai mannau o'r adnodd y gellir analluogi'r swyddogaeth hon yn ddiofyn neu… darllenwch fwy

Sut i droi backlight bysellfwrdd gliniadur ymlaen

Sut i droi backlight bysellfwrdd gliniadur ymlaen

Sut i droi backlight bysellfwrdd y gliniadur ymlaen Os oes angen i chi droi backlight bysellfwrdd y gliniadur ymlaen, ond nid ydych chi'n gwybod sut i wneud hynny, yn y cyfarwyddiadau isod - gwybodaeth fanwl amdano, yr allweddi a'r cyfuniadau allweddol i'w troi ar y backlight yn y … darllenwch fwy

Gosod gemau ar eich PlayStation 3 o ffon USB

Gosod gemau ar eich PlayStation 3 o ffon USB Mae consol gêm PlayStation 3 Sony yn dal yn boblogaidd iawn gyda chwaraewyr heddiw, yn aml oherwydd bodolaeth gemau unigryw nad ydynt yn cael eu trosglwyddo i'r genhedlaeth nesaf. I osod cymwysiadau yn fwy cyfleus, gallwch ddefnyddio storfa Flash. … darllenwch fwy

Analluoga carwsél papur wal ar ffonau smart Xiaomi

Analluoga carwsél papur wal ar ffonau smart Xiaomi

Analluogi carwsél papur wal ar ffonau smart Xiaomi Nid yw pawb sydd wedi ffafrio ffôn clyfar Xiaomi yn canfod bod yr app Wallpaper Carousel wedi'i actifadu yn ddiofyn yn MIUI OS fel ateb teilwng i broblem gosodiad sgrin clo. Ar yr un pryd, o ystyried y posibiliadau eang o addasu… darllenwch fwy

Sut i greu proffil ffug ar Instagram?

Sut i greu proffil ffug ar Instagram? Os hoffech chi ddysgu sut i greu proffil ffug ar rwydwaith cymdeithasol enwog Instagram ond nad ydych chi'n gwybod sut i wneud hynny, does dim rhaid i chi boeni. Trwy'r erthygl ganlynol byddwn yn dysgu pob un o'r camau i'w dilyn i guddliwio'ch hun ar y platfform hwn. Mae Instagram wedi dod yn… darllenwch fwy

Sut i wybod pwy ganslodd y neges ar Instagram?

Sut i ddarganfod pwy ganslodd y neges ar Instagram? Er bod llawer o gymwysiadau i anfon a derbyn negeseuon, gallai Instagram gael ei ystyried fel un o'r rhai mwyaf effeithiol a mwyaf poblogaidd gan y cyhoedd. Mae ei blatfform yn hawdd iawn i'w ddeall, ac mae hefyd yn ymgorffori offer rhagorol nad oes gan apiau eraill. Heddiw rydyn ni eisiau siarad â chi am… darllenwch fwy

Math diweddaru BIOS American Megatrends Inc.

Diffiniad cyfres cynnyrch cerdyn graffeg Nvidia

Math Diweddariad BIOS Megatrends Americanaidd Inc Er gwaethaf y nifer fawr o famfyrddau sy'n cael eu cynhyrchu, nid oes llawer o werthwyr sglodion BIOS ar eu cyfer. Un o'r rhai mwyaf poblogaidd yw American Megatrends Incorporated, sy'n fwy adnabyddus gan yr acronym AMI. Heddiw, rydym am ddweud wrthych sut y dylech chi ddiweddaru'r math hwn o BIOS. Diweddariad o… darllenwch fwy

Sut i lawrlwytho fideos preifat o TikTok

Sut i lawrlwytho fideos preifat o TikTok

Sut i lawrlwytho fideos preifat o TikTok Mae TikTok eisoes ymhlith y rhwydweithiau cymdeithasol a ddefnyddir fwyaf ar hyn o bryd. Ynddo gallwch ddod o hyd i wahanol fathau o fideos, yn enwedig hwyl. Gall y fideos hyn fod yn gyhoeddus neu'n breifat, ac yn dibynnu ar y math y maent yn perthyn iddo, efallai y byddant yn cael eu lawrlwytho neu beidio. Fra Mae'r bots Telegram gorau sydd yna hefyd… darllenwch fwy

Mae'r cyfrifiadur yn troi ymlaen ac i ffwrdd ar unwaith

Cyfrifiadur yn troi ymlaen ac i ffwrdd ar unwaith Problem gyffredin gyda chyfrifiadur yw ei fod yn troi ymlaen ac i ffwrdd ar unwaith (ar ôl eiliad neu ddwy). Fel arfer mae'n mynd fel hyn: mae'r botwm pŵer yn cael ei wasgu, mae'r broses pŵer yn cychwyn, mae'r holl gefnogwyr yn cychwyn, ac ar ôl… darllenwch fwy

Sut i wybod a yw'r iPhone wedi'i hacio

Sut i wybod a yw'r iPhone wedi'i hacio

Sut i wybod a yw'r iPhone yn cael ei hacio Am ychydig ddyddiau, mae'ch applephone yn cymryd mwy o amser i lansio cais neu yn syml mae gennych y teimlad bod rhywun yn ysbïo arnoch chi. Dyna pam rydych chi'n chwilio am diwtorial sy'n esbonio'n fanwl sut i ddeall a yw'r iPhone yn cael ei hacio. Rydyn ni yn QuimeraRevo wedi gwneud tiwtorial iawn ... darllenwch fwy

Trwsio gwall "Dim Dyfais Bootable" ar liniadur Acer

Diffiniad cyfres cynnyrch cerdyn graffeg Nvidia

Trwsio gwall “Dim Dyfais Bootable” ar liniadur Acer Opsiwn 1: Gosodwch y gyriant fel y gellir ei gychwyn Y rheswm cyntaf posibl am y gwall “Dim Dyfais Bootable” ar gliniaduron Acer, ac eraill hefyd, yw nad yw'r BIOS yn gwybod o ba ddyfais ddylai gychwyn . Mae hyn fel arfer yn cael ei achosi gan y ffactorau canlynol: gweithredoedd … darllenwch fwy

Emulators Windows ar gyfer Android

Emulators Windows ar gyfer Android Oherwydd galluoedd cyfyngedig y platfform Android, efallai y bydd angen rhedeg fersiwn lawn o Windows fel cymhwysiad annibynnol. Mae hon yn dasg ymarferol diolch i ddatblygiad gweithredol dyfeisiau Android modern, ac nid oes gan lawer ohonynt ddim i'w genfigennu wrth gyfrifiaduron personol yn… darllenwch fwy

Sut i adfer hysbysiadau wedi'u dileu o iPhone

Sut i adfer hysbysiadau wedi'u dileu o iPhone

Sut i adennill hysbysiadau dileu o iPhone Oherwydd cyflymder datgloi mewn dyfeisiau Apple newydd, p'un a oes ganddynt Touch ID neu Face ID, ac yn enwedig yr awtomeiddio a ddefnyddiwn cyn gynted ag y byddwn yn codi'r ffôn yn ein dwylo, lawer gwaith rydym yn datgloi'r ffôn hyd yn oed cyn y gallwch ddarllen ein hysbysiadau. … darllenwch fwy

Sut i ddileu cyfrif Facebook heb gyfrinair ac e-bost?

Ydych chi eisiau gwybod sut i ddileu cyfrif Facebook heb gyfrinair ac e-bost? Yn syml, nid ydych am barhau â'ch cyfrif Facebook, a byddwch yn penderfynu ei ddileu yn llwyr. Rydyn ni'n mynd i nodi'r camau i'w dilyn fel eich bod chi'n gwybod sut i ddileu cyfrif Facebook heb gyfrinair ac e-bost? Sut … darllenwch fwy

Mae Windows 10 yn ailgychwyn wrth gau, beth ddylwn i ei wneud?

Mae Windows 10 yn ailgychwyn wrth gau, beth ddylwn i ei wneud?

Mae Windows 10 yn ailgychwyn ar gau, beth ddylwn i ei wneud? Weithiau, efallai y byddwch chi'n gweld, pan fyddwch chi'n pwyso “Cau i lawr”, bod eich cyfrifiadur neu'ch gliniadur Windows 10 yn ailgychwyn yn lle cau. Wedi dweud hynny, nid yw'n hawdd nodi achos y broblem, yn enwedig ar gyfer defnyddiwr newydd, fel arfer. Mae'r tiwtorial hwn yn manylu ar beth i'w wneud os bydd Windows 10 yn ailgychwyn ... darllenwch fwy

Manteision ac anfanteision system weithredu macOS

Manteision ac anfanteision system weithredu macOS Mae llawer o ddefnyddwyr yn ystyried symud i gynhyrchion Apple, yn enwedig y rhai sy'n gweithio ym maes dylunio, graffeg ac amlgyfrwng. Dewch i ni ddarganfod a yw macOS yn wirioneddol dda ar gyfer gwaith ac adloniant. Nodweddion system weithredu Apple Y system weithredu wrth law… darllenwch fwy

Gweld hanes pori yn y porwr Opera

Gweld hanes pori yn y porwr Opera

Gweld hanes pori ym mhorwr Opera Mae hanes tudalennau yr ymwelwyd â nhw ym mhorwr Opera yn eich galluogi i ddychwelyd i wefannau yr ymwelwyd â nhw o'r blaen hyd yn oed ar ôl amser hir. Gyda'r offeryn hwn, mae'n bosibl peidio â “cholli” adnodd gwe gwerthfawr na thalodd y defnyddiwr sylw iddo nac anghofio ei ychwanegu… darllenwch fwy

MegaSearch: Sut i Chwilio am Ffeiliau yn MEGA

MegaSearch: Sut i Chwilio am Ffeiliau yn MEGA

MegaSearch: Sut i Chwilio am Ffeiliau ar MEGA Ydych chi'n ymwybodol o botensial anhygoel Mega ond yn meddwl tybed sut i chwilio am ffeiliau sydd wedi'u llwytho i fyny i'r gwasanaeth gwych hwn? Peidiwch â phoeni: ym môr magnum y Rhyngrwyd mae datrysiad dilys, effeithiol a hawdd ei ddefnyddio i chi. Rydym yn sôn am MegaSearch. Mae Mega yn un o'r goreuon… darllenwch fwy

Sut i wylio'n fyw ar Instagram heb gael eich gweld?

Sut i weld yn fyw ar Instagram heb gael eich gweld? Mae bywydau ar Instagram wedi dod yn un o'r offer gorau y mae'r cymhwysiad enwog yn ei gynnig i bob un o'i ddefnyddwyr. Mae enwogion a heb fod mor enwog yn defnyddio'r nodwedd anhygoel hon i ddarlledu'n fyw a chysylltu â'u holl ddilynwyr. Ond… darllenwch fwy

Rutracker.org ddim yn gweithio - pam a beth i'w wneud?

Nid yw Rutracker.org yn gweithio – pam a beth i'w wneud? Ers dechrau mis Ebrill, mae llawer o ddefnyddwyr y traciwr cenllif Rwsiaidd rutracker.org yn wynebu'r ffaith nad yw rutracker yn agor. Diweddariad 2016: Ar hyn o bryd, mae traciwr cenllif rutracker.org yn cael ei rwystro yn Rwsia gan ddarparwyr gwasanaethau rhyngrwyd yn ôl… darllenwch fwy

Sut i fynd i mewn i BIOS yn Windows 8 (8.1)

Sut i fynd i mewn i BIOS yn Windows 8 (8.1) Yn y tiwtorial hwn - 3 ffordd i fynd i mewn i BIOS wrth ddefnyddio Windows 8 neu 8.1. Mewn gwirionedd, mae'n ffurf y gellir ei defnyddio mewn gwahanol ffyrdd. Yn anffodus nid wyf wedi cael cyfle i roi cynnig ar yr holl ffyrdd a ddisgrifir yn y BIOS arferol ... darllenwch fwy

Rhowch "Modd Diogel" trwy BIOS

Diffiniad cyfres cynnyrch cerdyn graffeg Nvidia

Mae mynd i mewn i "Modd Diogel" trwy'r BIOS "Modd Diogel" yn golygu cychwyn cyfyngedig o Windows, er enghraifft cychwyn heb yrwyr rhwydwaith. Mae angen y "modd diogel" yn unig i ddatrys problemau o fewn y system, felly nid yw'n dda ar gyfer gwaith cyson gyda'r OS (golygu unrhyw ddogfennau, ac ati). Mae'r modd… darllenwch fwy

Reiffl Ymosodiad Xuanlong Fallout 3: Nodweddion

reiffl ymosod xuanlong fallout 3

Nesaf yn yr erthygl hon byddwn yn rhoi gwybod i chi am yr holl fanylion pwysicaf am Rifle Ymosodiad Xuanlong Fallout 3. Ni allwch golli'r holl wybodaeth sydd gennym ar eich cyfer chi. Fallout 3 Reiffl Ymosodiad Xuanlong Fallout 3 Datblygwyd a dyluniwyd Xuanlong Assault Rifle diolch i grŵp datblygwyr o… darllenwch fwy

Cysylltiadau Google dibynadwy: Beth ydyw a sut i'w ddefnyddio

Cysylltiadau Google dibynadwy: Beth ydyw a sut i'w ddefnyddio

Cysylltiadau Ymddiried Google: beth ydyw a sut i'w ddefnyddio Ymhlith y pethau niferus y mae technoleg wedi llwyddo i'w gwella, heb amheuaeth, mae diogelwch. Y posibilrwydd o fod mewn cysylltiad ag unrhyw un ar unrhyw adeg, o actifadu neu ddadactifadu gwrthrychau real neu rithwir o bell, o allu actifadu mesurau amddiffyn eraill... darllenwch fwy

Sut i ddadflocio sianeli telegram iPhone?

Sut i ddadflocio sianeli telegram iPhone? Telegram yw un o'r rhwydweithiau cymdeithasol mwyaf diddorol ar y farchnad, ynddo gallwch ddod o hyd i gyfres o ddewisiadau amgen a buddion y mae llawer o'r rhwydweithiau cymdeithasol yn eu cynnig i chi wedi'u cyfuno mewn un, er nad dyma'r mwyaf poblogaidd ymhlith defnyddwyr rhwydwaith cymdeithasol,… darllenwch fwy


Stop Creadigol Popeth Am Dechnoleg
A Sut i.