Sut i osod IPTV ar y Fire TV Stick

Sut i osod IPTV ar y Fire TV Stick

Sut i Osod IPTV ar Fire TV Stick Yn union fel ffonau symudol a thabledi Android, ni ellir lawrlwytho rhai apiau ar gyfer Fire TV Stick yn uniongyrchol o'r siop adeiledig. Yn yr achosion hyn, mae APKs, neu apiau y gellir eu llwytho i lawr yn uniongyrchol o'r we, yn dod i'n cymorth. Gall y dechneg hon…

darllenwch fwy

Datryswch y golau LOS coch ar y llwybrydd

Datryswch y golau LOS coch ar y llwybrydd

Datrys problemau'r LOS golau coch ar y llwybrydd LOS yw'r enw ar dechnoleg sy'n bodoli mewn llwybryddion gan wahanol wneuthurwyr. Weithiau nid yw'n cael ei gefnogi neu mae'r datblygwyr wedi penderfynu peidio â'i weithredu, gan ddefnyddio PON yn lle hynny. Mae'r cyfarwyddiadau canlynol hefyd yn addas ar gyfer y modelau hyn, gan fod ...

darllenwch fwy

Gwall E_FAIL 0x80004005 yn VirtualBox - achosion ac atebion

Gwall E_FAIL 0x80004005 yn VirtualBox - achosion ac atebion

Gwall E_FAIL 0x80004005 yn VirtualBox – achosion a datrysiadau Mae llawer o ddefnyddwyr yn dod ar draws y gwall E_FAIL 0x80004005 o MachineWrap, MediumWrap a chydrannau eraill wrth ddechrau ac mewn rhai achosion cyn cychwyn peiriant rhithwir yn VirtualBox, waeth beth fo'r system weithredu a osodwyd arno (Windows 10 ac yn gynharach , Linux ac eraill). Mae'r tiwtorial hwn yn manylu ar...

darllenwch fwy

Sut i ddileu cyfrif Facebook heb gyfrinair ac e-bost?

Ydych chi eisiau gwybod sut i ddileu cyfrif Facebook heb gyfrinair ac e-bost? Yn syml, nid ydych am barhau â'ch cyfrif Facebook, a byddwch yn penderfynu ei ddileu yn llwyr. Rydyn ni'n mynd i nodi'r camau i'w dilyn fel eich bod chi'n gwybod sut i ddileu cyfrif Facebook heb gyfrinair ac e-bost? Sut …

darllenwch fwy

Sut i alluogi WebGL yn Google Chrome

Sut i alluogi WebGL yn Google Chrome Opsiwn 1: Porwr ar eich cyfrifiadur Mae technoleg WebGL ym mhorwr Rhyngrwyd Google Chrome yn gwella galluoedd graffeg yn fawr, gan ganiatáu i lawer o elfennau cymhleth, gan gynnwys gemau 3D, redeg heb fod angen ategion. Mae'r swyddogaeth hon yn y cyflwr actifedig i ddechrau ac ni ellir ei dadactifadu, ond…

darllenwch fwy

Sut i adfer hysbysiadau wedi'u dileu o iPhone

Sut i adfer hysbysiadau wedi'u dileu o iPhone

Sut i adennill hysbysiadau dileu o iPhone Oherwydd cyflymder datgloi mewn dyfeisiau Apple newydd, p'un a oes ganddynt Touch ID neu Face ID, ac yn enwedig yr awtomeiddio a ddefnyddiwn cyn gynted ag y byddwn yn codi'r ffôn yn ein dwylo, lawer gwaith rydym yn datgloi'r ffôn hyd yn oed cyn y gallwch ddarllen ein hysbysiadau. …

darllenwch fwy

Sut i wybod pwy ganslodd y neges ar Instagram?

Sut i ddarganfod pwy ganslodd y neges ar Instagram? Er bod llawer o gymwysiadau i anfon a derbyn negeseuon, gallai Instagram gael ei ystyried fel un o'r rhai mwyaf effeithiol a mwyaf poblogaidd gan y cyhoedd. Mae ei blatfform yn hawdd iawn i'w ddeall, ac mae hefyd yn ymgorffori offer rhagorol nad oes gan apiau eraill. Heddiw rydyn ni eisiau siarad â chi am…

darllenwch fwy

Sut i anfon lluniau neu fideos hunanddinistriol ar Telegram

Sut i anfon lluniau neu fideos hunanddinistriol ar Telegram

Sut i anfon lluniau neu fideos hunan-ddinistriol ar Telegram TelegramMae'r cymhwysiad negeseuon enwog yn cynnig llawer o nodweddion cudd, ac nid yw rhai ohonynt hyd yn oed y defnyddwyr mwyaf brwd yn ymwybodol ohonynt. Ymhlith y nodweddion cudd hyn, rydym yn dod o hyd i'r gallu i anfon lluniau neu fideos yn seiliedig ar amser, hynny yw, cyfryngau sy'n…

darllenwch fwy

Sut i droi backlight bysellfwrdd gliniadur ymlaen

Sut i droi backlight bysellfwrdd gliniadur ymlaen

Sut i droi backlight bysellfwrdd y gliniadur ymlaen Os oes angen i chi droi backlight bysellfwrdd y gliniadur ymlaen, ond nid ydych chi'n gwybod sut i wneud hynny, yn y cyfarwyddiadau isod - gwybodaeth fanwl amdano, yr allweddi a'r cyfuniadau allweddol i'w troi ar y backlight yn y …

darllenwch fwy

Spotify Cracked iOS 2021: Sut i'w osod

Spotify Cracked iOS 2021: Sut i'w osod

Spotify Cracked iOS 2021: Sut i Gosod Cofiwch yr hen ddyddiau da pan mai'r cyfan oedd yn rhaid i chi ei wneud oedd lawrlwytho ap Safari i ddefnyddio Spotify am ddim ar unrhyw iPhone? Wel dylech chi wybod y gallwch chi ei wneud o hyd heddiw. Creawdwr gwasanaeth cerddoriaeth mwyaf poblogaidd y byd, ar ôl...

darllenwch fwy

Sut i roi Face ID ar Instagram?

Sut i roi Face ID ar Instagram? Mae llawer o'r ffurfiau cloeon heddiw yn cael eu storio mewn cyfrineiriau a hefyd mewn darllenwyr olion bysedd. I lawer o ddefnyddwyr gall fod yn syniad gwych i gydymffurfio ag ef tra i ddefnyddwyr rhyngrwyd eraill efallai na fydd clo dyfais yn ddigon. Yn yr ystyr hwn, mae'n…

darllenwch fwy

Gosod gemau ar eich PlayStation 3 o ffon USB

Gosod gemau ar eich PlayStation 3 o ffon USB Mae consol gêm PlayStation 3 Sony yn dal yn boblogaidd iawn gyda chwaraewyr heddiw, yn aml oherwydd bodolaeth gemau unigryw nad ydynt yn cael eu trosglwyddo i'r genhedlaeth nesaf. I osod cymwysiadau yn fwy cyfleus, gallwch ddefnyddio storfa Flash. …

darllenwch fwy

Sut i drosglwyddo data o Huawei i Samsung (ac i'r gwrthwyneb)

Sut i drosglwyddo data o Huawei i Samsung (ac i'r gwrthwyneb)

Sut i drosglwyddo data o Huawei i Samsung (ac i'r gwrthwyneb) Yn dilyn cynnig gwych, rydych chi wedi penderfynu rhoi'r gorau i'ch hen ffôn symudol Android o blaid dyfais cenhedlaeth nesaf sydd bob amser yn meddu ar system weithredu symudol Google. Ar y pwynt hwn, os ydych chi am basio'r holl ffeiliau o'r hen derfynell (er enghraifft,…

darllenwch fwy

Sut mae cuddio pwy rwy'n eu dilyn ar Instagram?

Sut i guddio pwy rydw i'n ei ddilyn ar Instagram? Disgrifir y rhwydwaith cymdeithasol Instagram fel un o'r llwyfannau gorau i rannu cynnwys gyda'n dilynwyr. Mae yna swyddogaethau eithaf diddorol o fewn y cais hwn, un ohonyn nhw yw'r posibilrwydd o guddio pwy rydyn ni'n eu dilyn. Os nad ydych chi'n gwybod sut i'w wneud, arhoswch gyda ni. Os ydych chi wedi penderfynu...

darllenwch fwy

Sut i ddadflocio sianeli telegram iPhone?

Sut i ddadflocio sianeli telegram iPhone? Telegram yw un o'r rhwydweithiau cymdeithasol mwyaf diddorol ar y farchnad, ynddo gallwch ddod o hyd i gyfres o ddewisiadau amgen a buddion y mae llawer o'r rhwydweithiau cymdeithasol yn eu cynnig i chi wedi'u cyfuno mewn un, er nad dyma'r mwyaf poblogaidd ymhlith defnyddwyr rhwydwaith cymdeithasol,…

darllenwch fwy

Sut i wylio DAZN am ddim: yr holl ffyrdd allan yna

Sut i wylio DAZN am ddim: yr holl ffyrdd allan yna

Sut i wylio DAZN am ddim: yr holl ffyrdd sydd Mae yna amrywiaeth o ddulliau sy'n caniatáu i'r defnyddiwr wylio DAZN am ddim ond mae'n werth nodi ar y dechrau bod rhai ohonynt yn gwbl anghyfreithlon Mae eraill yn Trick i ymestyn y treial am ddim cyfnod DAZN. Yn y canllaw hwn byddaf yn dweud wrthych am yr holl…

darllenwch fwy

Sut i gael gwared ar god PIN yn Windows 11

Sut i gael gwared ar god PIN yn Windows 11

Sut i gael gwared ar y cod PIN yn Windows 11 Mae'r tiwtorial cam wrth gam hwn yn manylu ar sut i gael gwared ar y PIN a ddefnyddir i fewngofnodi Windows 11, yn ogystal â beth i'w wneud os nad yw'r botwm "Dileu" ar gyfer y PIN yn weithredol ac arall naws ychwanegol. Rhybudd: Os ydych chi'n dileu'r PIN Windows 11, fe'ch anogir am y…

darllenwch fwy

Sut i gopïo'r ddolen i'ch proffil Instagram

Sut i gopïo'r ddolen i'ch proffil Instagram Y ffordd fwyaf cyfleus i helpu'ch teulu, ffrindiau a chydweithwyr i ddod o hyd i'ch proffil Instagram yw anfon dolen i'r dudalen. Yn ei dro, gellir ei gopïo mewn gwahanol ffyrdd. Copïwch y ddolen i'ch proffil Instagram eich hun Pob un o…

darllenwch fwy

Sut i rannu gyriant yn Windows 11

Ansawdd llun HDMI gwael: pam a sut i'w drwsio?

Ansawdd delwedd HDMI gwael: pam a sut i'w drwsio? Pan fyddwch chi'n cysylltu'ch cyfrifiadur neu'ch gliniadur â'ch monitor neu'ch teledu trwy HDMI, efallai y byddwch chi'n sylwi bod ansawdd y ddelwedd wedi gwaethygu mewn un ffordd neu'r llall, fel lliwiau wedi'u golchi allan, ffontiau aneglur a delwedd aneglur fyd-eang, jerkiness rhyfedd, ...

darllenwch fwy

Gweld hanes pori yn y porwr Opera

Gweld hanes pori yn y porwr Opera

Gweld hanes pori ym mhorwr Opera Mae hanes tudalennau yr ymwelwyd â nhw ym mhorwr Opera yn eich galluogi i ddychwelyd i wefannau yr ymwelwyd â nhw o'r blaen hyd yn oed ar ôl amser hir. Gyda'r offeryn hwn, mae'n bosibl peidio â “cholli” adnodd gwe gwerthfawr na thalodd y defnyddiwr sylw iddo nac anghofio ei ychwanegu…

darllenwch fwy

Beth i'w wneud os bydd delweddau'n diflannu o'r oriel ar Android

Beth i'w wneud os bydd delweddau'n diflannu o'r oriel ar Android

Beth i'w wneud os bydd delweddau'n diflannu o oriel ar Android Weithiau ar ffonau smart Android, efallai y byddwch chi'n dod ar draws problem: rydych chi'n agor "Oriel" ond mae pob delwedd ar goll. Rydym am ddweud wrthych beth i'w wneud yn yr achosion hyn. Achosion a ffyrdd o ddatrys y broblem Gellir rhannu achosion y methiant hwn yn ddau grŵp: …

darllenwch fwy

Sut i ddileu'r cyfrif ID Supercell?

Sut i ddileu cyfrif id Supercell? Heddiw, rydym am ddangos y ffordd hawsaf a symlaf i chi ei gyflawni. Gallai'r mecanwaith hwn eich helpu chi'n fawr yn yr achosion hynny lle rydych chi am ddatgysylltu'ch cyfrif o unrhyw gêm a ddatblygwyd gan Supercell. Mae'n bosibl gofyn am ddileu cyfrif ID Supercell, er ar gyfer…

darllenwch fwy

Diffiniad cyfres cynnyrch cerdyn graffeg Nvidia

Sut i ddatrys addasydd HDMI nad yw'n gweithio i VGA

Sut i drwsio HDMI sydd wedi torri i addasydd VGA Mae defnyddwyr sydd â monitorau hŷn yn aml yn wynebu diffyg rhyngwynebau cysylltiad digidol ar eu cardiau fideo mwy newydd. Yn yr achos hwn, dim ond un ateb sydd: defnyddio addaswyr a thrawsnewidwyr arbennig. Mae ei weithrediad priodol yn dibynnu'n uniongyrchol ar y…

darllenwch fwy

Ffyrdd o lanhau ffolder Windows ar gyfrifiadur Windows 10

Datrys problemau gosod uTorrent yn Windows 10

Datrys problemau gosod uTorrent ar Windows 10 Opsiwn 1: Lawrlwythwch y fersiwn ddiweddaraf wedi'i diweddaru Mae'n annymunol iawn lawrlwytho'r rhaglen o wefannau trydydd parti neu ddefnyddio hen fersiynau, gan mai dyma beth all achosi problemau wrth osod uTorrent. Rydym yn argymell eich bod yn clicio ar y ddolen ganlynol a lawrlwytho'r…

darllenwch fwy

Sut i osod rhestrau IPTV ar Smart TV

Sut i osod rhestrau IPTV ar Smart TV

Sut i osod rhestrau IPTV ar Deledu Clyfar Gyda Theledu Clyfar, mae'r posibilrwydd o wylio cynnwys darlledu yn gwbl gyfforddus wedi'i gyflwyno. Trwy ddefnyddio'r teclyn rheoli o bell yn unig gallwch ddewis ffilm neu gyfres deledu o'r llwyfannau sydd ar gael. Ond gyda Theledu Clyfar gallwch chi hefyd wneud mwy o bethau, fel gwylio…

darllenwch fwy

Rhowch Sgrin Lawn Llun Galwr ar Android

Rhowch lun sgrin lawn y galwr ar Android Mae'r swyddogaeth alwadau ar unrhyw ffôn clyfar yn un o'r rhai pwysicaf a mwyaf cyffredin a ddefnyddir, gan ei fod yn gweithio gyda chymwysiadau arbennig i ychwanegu ac arbed rhifau fel «Cysylltiadau». I'w gwneud yn haws adnabod y galwr, gallwch chi…

darllenwch fwy

Sut i gael Diwrnod y Gelli yn ôl

Sut i adennill Hay Day. Mae Hay Day yn un arall o'r gemau symudol caethiwus y mae Supercell yn dod â ni, y tro hwn mae'n arwain at efelychydd fferm, lle mae'n rhaid i'r chwaraewr gynnal, gofalu am a gwella fferm. Mae'r gêm hon braidd yn gaethiwus a bron yn rhydd o wallau, fodd bynnag, mae llawer o chwaraewyr wedi darganfod…

darllenwch fwy

Rutracker.org ddim yn gweithio - pam a beth i'w wneud?

Nid yw Rutracker.org yn gweithio – pam a beth i'w wneud? Ers dechrau mis Ebrill, mae llawer o ddefnyddwyr y traciwr cenllif Rwsiaidd rutracker.org yn wynebu'r ffaith nad yw rutracker yn agor. Diweddariad 2016: Ar hyn o bryd, mae traciwr cenllif rutracker.org yn cael ei rwystro yn Rwsia gan ddarparwyr gwasanaethau rhyngrwyd yn ôl…

darllenwch fwy

Sut i newid e-bost id Supercell?

Sut i newid e-bost id Supercell? I bobl sy'n gefnogwyr o Clash of Clans, mae'n bosibl mwynhau elfennau newydd a fydd yn eich helpu i gyflawni canlyniadau gwell. Byddwch nid yn unig yn gallu newid o'r e-bost Super Cell ID, ond hefyd i gysylltu dyfeisiau lluosog i fwynhau'r gêm heb y…

darllenwch fwy

Sut i wybod pwy sydd y tu ôl i broffil Instagram?

Sut i wybod pwy sydd y tu ôl i broffil Instagram? Instagram, fel y rhwydweithiau cymdeithasol eraill, eu creu yn union at y diben hwn, i gymdeithasu ac fel arfer yn hynod ddifyr, man cyfarfod gyda ffrindiau a theulu. Mewn rhai achosion maent yn fathau o farchnata ar gyfer pobl sydd am ddatblygu eu busnes,…

darllenwch fwy