Πατήστε ΟΚΕ να κλείσει

1565
4

Πώς να διορθώσετε την επανεκκίνηση και να επιλέξετε τη σωστή συσκευή εκκίνησης ή να εισαγάγετε μέσα εκκίνησης, Χωρίς συσκευή εκκίνησης ... σφάλμα