Ki jan yo efase kont LinkedIn?

Nan laj dijital la, kenbe rezo sosyal nou yo ak pwofil sou entènèt nou yo ajou ak pwòp se yon travay enpòtan. LinkedIn, rezo pwofesyonèl par ekselans, pa gen okenn eksepsyon. Si li lè pou w di kont LinkedIn ou orevwa epi ou pa konnen ki kote pou w kòmanse, pa enkyete w. Nan atik sa a, mwen pral gide ou etap pa etap sou kòman yo efase kont LinkedIn ou efektivman. Kontinye lekti kounye a pou bay prezans ou sou entènèt yon rafrechi!

1. Poukisa konsidere efase kont LinkedIn ou a?

Si w ap konsidere efase kont LinkedIn ou a, li enpòtan pou w konsidere kèk rezon ki ka enfliyanse desizyon w la.

 • Mank itilite: Èske w reyèlman jwenn pi plis nan pwofil LinkedIn ou a? Si ou pa jwenn benefis byen mèb nan platfòm sa a, li ka tan pou konsidere fèmen kont ou.
 • Privacy: Si w gen enkyetid sou vi prive w sou entènèt epi si w prefere limite prezans medya sosyal ou, efase kont LinkedIn ou ta ka yon bon opsyon.
 • Fatig dijital: Si w santi w pèdi enterè pou w kenbe pwofil ou ajou oswa pou w patisipe nan rezo sosyal sa a, li ka tan pou w di LinkedIn orevwa epi konsantre enèji w sou lòt aspè nan lavi w.
Li ka enterese w:  Ki jan yo wè pòs ki te sove sou LinkedIn?

2. Etap pou fèmen kont LinkedIn ou an san danje

Anvan ou fèmen kont LinkedIn ou, li enpòtan pou asire w ke w ap pran etap ki nesesè yo pou pwoteje enfòmasyon pèsonèl ak pwofesyonèl ou. Swiv etap sa yo pou fèmen kont ou an sekirite:

 • Kopi enfòmasyon ou yo: Telechaje yon kopi pwofil ou ak nenpòt lòt done ou vle konsève anvan ou kontinye ak fèmen kont.
 • Efase enfòmasyon sansib: Anvan ou fèmen kont ou, asire w ke ou efase nenpòt enfòmasyon sansib oswa konfidansyèl ke ou pa vle disponib sou entènèt.

Yon fwa ou te pran etap sa yo pou pwoteje enfòmasyon ou yo, kontinye fèmen kont LinkedIn ou jan sa a:

 • Anviwònman kont: Siyen nan kont LinkedIn ou epi ale nan seksyon "Anviwònman ak konfidansyalite". Soti nan la, chwazi opsyon a fèmen kont ou.
 • Konfimasyon: LinkedIn ap mande w konfime desizyon w pou fèmen kont lan. Asire w ke ou swiv tout enstriksyon yo epi konfime efase kont ou pou tout tan.

3. Ki jan yo pwoteje vi prive ou lè w ap efase pwofil LinkedIn ou a?

Lè w ap efase pwofil LinkedIn ou, li enpòtan pou w pran lòt etap pou pwoteje vi prive w ak sekirite w sou entènèt. Men kèk etap ou ka pran pou asire enfòmasyon pèsonèl ou an sekirite:

 • Chanje modpas ou yo: Asire w ke w chanje modpas pou tout kont sou entènèt ou yo apre w fin efase pwofil LinkedIn ou a pou anpeche posib aksè san otorizasyon.
 • Tcheke paramèt konfidansyalite w yo: Tcheke paramèt konfidansyalite yo sou rezo sosyal ou yo epi ajiste jan sa nesesè pou limite kantite enfòmasyon pèsonèl ou pataje sou entènèt.
 • Efase done twazyèm pati ou yo: Si ou te senkronize pwofil LinkedIn ou a ak lòt aplikasyon oswa sèvis, asire w ke ou retire done ou nan platfòm sa yo pou anpeche enfòmasyon pèsonèl ou yo pa pataje san konsantman ou.
Li ka enterese w:  Ki sa ki LinkedIn ak kisa li ye?

4. Altènativ yo konsidere anvan efase kont LinkedIn ou

Si w ap panse sou efase kont LinkedIn ou, gen kèk altènativ ki vo konsidere anvan ou pran desizyon sa a. Men kèk opsyon ki ka itil ou:

 • Inaktivite tanporè: Si w gen enkyetid sou kantite notifikasyon oswa mesaj ou resevwa, konsidere tou senpleman kite kont ou inaktif pou yon ti tan. Ou ka ajiste paramèt konfidansyalite w pou limite entèraksyon yo epi redwi frekans alèt yo.
 • Mete ajou pwofil ou a: Olye pou w efase kont ou, ou ta ka chwazi revize ak mete ajou pwofil LinkedIn ou a. Efase enfòmasyon ki pa enpòtan ankò epi ajoute detay ki ajou sou eksperyans travay ou ak konpetans ou. Sa a ta ka revitalize prezans ou sou platfòm la ak jenere nouvo opòtinite karyè.
 • Eksplore opsyon vi prive: LinkedIn ofri plizyè opsyon konfidansyalite ki pèmèt ou kontwole ki moun ki ka wè pwofil ou, ki moun ki ka kontakte ou, ak ki kalite enfòmasyon ou pataje. Revize⁤ paramèt sa yo epi ajiste selon preferans ou anvan ou chwazi pou efase kont.

5. Ki jan yo di orevwa nan LinkedIn pou tout tan?

Lè ou deside ke li lè pou kite LinkedIn pou tout tan, li enpòtan pou swiv kèk etap pou fèmen kont ou byen Men kèk rekòmandasyon:

 • Konekte sou kont LinkedIn ou epi ale nan seksyon Anviwònman ak vi prive.
 • Chwazi opsyon Fèmen kont ou a ki sitiye nan pati anba a nan paj la.
 • Li enstriksyon yo ak anpil atansyon ⁣ epi asire w ke ou konprann ⁢konsekans yo nan fèmen kont LinkedIn ou.
Li ka enterese w:  Ki sa "konekte" vle di sou LinkedIn?

Yon fwa ou fin ranpli etap sa yo, kont LinkedIn ou a pral dezaktive pou tout tan. Sonje ke lè w fè sa, w ap pèdi aksè a koneksyon w yo, rekòmandasyon ak mesaj sou platfòm la. Orevwa, LinkedIn!

6. Enpak efase kont LinkedIn ou sou karyè pwofesyonèl ou

Efase kont LinkedIn ou ka gen yon enpak siyifikatif sou karyè pwofesyonèl ou. Kèk nan konsekans yo nan pran desizyon sa a ta ka:

 • Pèt opòtinite travay: Pa gen yon prezans sou yon platfòm enpòtan konsa pou rezo pwofesyonèl, ou kouri risk pou yo pa jwenn enfòmasyon sou nouvo opòtinite travay.
 • Pi ba vizibilite: Pwofil LinkedIn ou a se yon vitrin kote ou ka mete aksan sou reyalizasyon ou ak konpetans ou. Lè w elimine li, ou pèdi chans pou w montre valè w bay rekritè yo ak anplwayè yo.
 • Pwofesyonèl izolasyon: LinkedIn se yon espas enpòtan pou konekte ak kòlèg, ansyen kòlèg travay, ak lidè endistri yo. Si w efase kont ou⁢ ka vle di pèdi kontak enpòtan nan rezo pwofesyonèl ou.

Nan ti bout tan, efase kont LinkedIn ou a kapab yon etap enpòtan nan lavi dijital ou. Kit ou ap chèche pou yon chanjman karyè, yon ti repo nan lavi pwofesyonèl ou, oswa jis vle dekonekte pou yon ti tan, efase pwofil ou sou rezo sosyal sa a ka pi bon desizyon an. Sonje swiv etap sa yo nou te mansyone pi wo a pou efase kont ou an san danje epi pou tout tan. Bòn chans nan pwochen pwojè ou yo e ke nouvo kòmansman sa a se kòmansman gwo opòtinite!