Хэвлэлийн ESC хаах

1565
4

Reboot-ийг хэрхэн засах, зөв ​​ачаалах төхөөрөмжийг сонгох эсвэл ачаалах медиа оруулах, Ачаалагдах төхөөрөмж байхгүй ... алдаа