LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn liên hệ với nhóm của ik4 Bạn có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như trên các mạng của chúng tôi như Facebook, Twitter, v.v.

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email, tôi sẽ để lại email trong trường hợp bạn cần trợ giúp bất cứ điều gì liên quan đến trang ik4. Thư: [email được bảo vệ] chúng tôi dành cho bất cứ thứ gì được cung cấp cho bạn.

Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi đang vi phạm bất kỳ luật nào hoặc có điều gì đó mà bạn không thích, bạn có thể vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc nhanh nhất có thể.